Lise Ljungmann Haugen

Gå til hovedinnhold
Lise Ljungmann Haugen. Foto.

Lise Ljungmann Haugen

Hovedsekretær Banklovkommisjonen

Lise Ljungmann Haugen har vært hovedsekretær for Banklovkommisjonen siden 2002. Hun har vært ansvarlig for utredningsarbeid både innenfor bank og forsikring, men hovedansvaret har særlig ligget innen forsikrings- og pensjonsområdet der Banklovkommisjonen i denne perioden har avgitt 14 utredninger. Hun arbeidet i Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, forsikringsfaglig seksjon fra 1997-2002. Hun har videre bl.a. erfaring fra Justisdepartementet og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre Sorenskrivarembete. Hun er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven. Ljungmann Haugen er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo.