Lillian Kvitberg Angell

Gå til hovedinnhold
Lillian Kvitberg Angell

Lillian Kvitberg Angell

Rådgiver Antivask Eika Gruppen

Lillian Kvitberg Angell arbeider i Eika Gruppen som rådgiver med hvitvaskingsrelaterte spørsmål. Arbeidet omfatter bl.a. undervisning og bistand til alliansebankene, samt utvikling av rutiner og systemer. Hun arbeidet i Bien Sparebank AS fra 2005-februar 2017. I Bien Sparebank var hun blant annet hvitvaskingsansvarlig, compliance og risikostyringsfunksjon, depotsjef, utviklet kredittrutiner, gjennomført internkontroll, samt diverse juridiske oppgaver. Hun har videre deltatt i flere utvalg i Finans Norge, og sitter for tiden i Fagutvalg for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Lillian Kvitberg Angell er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø.