Jørgen Keiserud

Gå til hovedinnhold
Jørgen Keiserud. Foto.

Jørgen Keiserud

Juridisk rådgiver Banklovkommisjonen

Keiserud ble ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat høsten 2007. Han har hatt ansvaret for Banklovkommisjonens utredningsarbeid på bank- og finansområdet, herunder særlig utkast til ny lov om finansforetak og finanskonsern og revisjon av banksikringslovens regler. I tillegg har han deltatt i utredningsarbeidet på forsikrings- og pensjonsområdet. Han har også fungert som sekretariatets hovedsekretær i 2008 og 2009. Fra 2012 har hans hovedfokus i sekretariatet vært utredningsarbeidet knyttet til innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren. Keiserud er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til en rekke lover på bank- og finansområdet. Jørgen Keiserud ble i 2007 uteksaminert som cand.jur. ved Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet. Han har ellers tatt valgfag i internasjonal rett på Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho (juridiske fakultet), samt en mastergrad (LL.M) ved Columbia Law School i New York innenfor bank og finans.