Håvard Hanto-Haugse

Gå til hovedinnhold
Håvard Hanto-Haugse. Foto.

Håvard Hanto-Haugse

Håvard Hanto-Haugse jobber i Sparebanken Vest som juridisk rådgiver. Han har hatt rollen som personvernombud siden januar 2013 og er prosjektleder for implementeringen av ny personvernlovgivning i banken. Hanto-Haugse er også leder for Arbeidsgruppe personvern i Finans Norge. Arbeidsgruppen har utarbeidet en rekke notatet om sentrale artikler i personvernforordningen og har deltatt i arbeidet med Finans Norges høringssvar til ny personopplysningslov. Han er medlem i Fagråd juridisk i Bits og har tidligere vært med i andre utvalg i Finans Norge.