Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
oktober

Juskonferanse

19. - 20. oktober på Quality Hotel Expo, Fornebu

Hvitvasking, personvern, PSD II, ny finansavtalelov, gjeldsregister og boliglånsforskrift er noen av temaene på denne to dager lange konferansen. Konferansen inneholder også en time med etikk, i år ved Merete Smith.

Målgruppen er jurister, advokater, complianceansvarlige og andre som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen.

I fjor hadde arrangementet om lag 100 deltagere, stort sett bestående av ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter som arbeider med jus.

Presentasjonene finner du her

Foredragsholdere

Birgit Aarnes. Foto.

Birgit Aarnes

Advokat If

Birgit Aarnes er advokat og arbeider i corporate legal i IF forsikring. Hun har bakgrunn fra advokatfirmaet Selmer og Finanstilsynet og sitter for tiden i fagutvalg for økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge. 

Else-Cathrine Lund

Else-Cathrine Lund

Advokat/fagsjef Finans Norge

Else-Cahtrine Lund er fagsjef i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Hun har bred erfaring fra hvitvaskingsområdet som hun jobber med til daglig. Hun har tidligere vært stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og statsadvokat og leder for hvitvaskingsteamet i Økokrim. Else har videre erfaring fra advokatfirmaet SmedsrudStoltz AS og PwC.

Evy Ann Hagen. Foto.

Evy Ann Hagen

Direktør Finans Norge

Evy Ann Hagen er direktør i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Hun har jobbet i Finans Norge siden 2013 i bank- og kapitalmarkedsavdelingen. Evy Ann er advokat og har tidligere jobbet bl.a. i DNB og Finansklagenemnda. 

Håvard Hanto-Haugse. Foto.

Håvard Hanto-Haugse

Håvard Hanto-Haugse jobber i Sparebanken Vest som juridisk rådgiver. Han har hatt rollen som personvernombud siden januar 2013 og er prosjektleder for implementeringen av ny personvernlovgivning i banken. Hanto-Haugse er også leder for Arbeidsgruppe personvern i Finans Norge. Arbeidsgruppen har utarbeidet en rekke notatet om sentrale artikler i personvernforordningen og har deltatt i arbeidet med Finans Norges høringssvar til ny personopplysningslov. Han er medlem i Fagråd juridisk i Bits og har tidligere vært med i andre utvalg i Finans Norge. 

Jørgen Keiserud. Foto.

Jørgen Keiserud

Juridisk rådgiver Banklovkommisjonen

Keiserud ble ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat høsten 2007. Han har hatt ansvaret for Banklovkommisjonens utredningsarbeid på bank- og finansområdet, herunder særlig utkast til ny lov om finansforetak og finanskonsern og revisjon av banksikringslovens regler. I tillegg har han deltatt i utredningsarbeidet på forsikrings- og pensjonsområdet. Han har også fungert som sekretariatets hovedsekretær i 2008 og 2009. Fra 2012 har hans hovedfokus i sekretariatet vært utredningsarbeidet knyttet til innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren. Keiserud er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til en rekke lover på bank- og finansområdet. Jørgen Keiserud ble i 2007 uteksaminert som cand.jur. ved Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet. Han har ellers tatt valgfag i internasjonal rett på Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho (juridiske fakultet), samt en mastergrad (LL.M) ved Columbia Law School i New York innenfor bank og finans.

Knut Bjerve. Foto.

Knut Bjerve

Advokat DNB

Knut Bjerve har lang og bred erfaring som advokat i DNB-konsernet. I de senere årene har han arbeidet mye med spørsmål knyttet til kreditter til personer og bedrifter. Bjerve er utvalgsleder i Finans Norges fagutvalg dokument.

Lars Erik Fjørtoft har vært partner i PwC siden 2016. Han arbeider med rådgivning knyttet til IT Risiko og leder IT Risiko enheten. Fjørtoft har tidligere erfaring fra bankenes infrastruktursamarbeid i rolle som daglig leder av Bankenes Standardiseringskontor. Han har tidligere bl.a. erfaring fra KPMG og Deloitte.

Lillian Kvitberg Angell

Lillian Kvitberg Angell

Rådgiver Antivask Eika Gruppen

Lillian Kvitberg Angell arbeider i Eika Gruppen som rådgiver med hvitvaskingsrelaterte spørsmål. Arbeidet omfatter bl.a. undervisning og bistand til alliansebankene, samt utvikling av rutiner og systemer. Hun arbeidet i Bien Sparebank AS fra 2005-februar 2017. I Bien Sparebank var hun blant annet hvitvaskingsansvarlig, compliance og risikostyringsfunksjon, depotsjef, utviklet kredittrutiner, gjennomført internkontroll, samt diverse juridiske oppgaver. Hun har videre deltatt i flere utvalg i Finans Norge, og sitter for tiden i Fagutvalg for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Lillian Kvitberg Angell er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø. 

Lise Ljungmann Haugen. Foto.

Lise Ljungmann Haugen

Hovedsekretær Banklovkommisjonen

Lise Ljungmann Haugen har vært hovedsekretær for Banklovkommisjonen siden 2002. Hun har vært ansvarlig for utredningsarbeid både innenfor bank og forsikring, men hovedansvaret har særlig ligget innen forsikrings- og pensjonsområdet der Banklovkommisjonen i denne perioden har avgitt 14 utredninger. Hun arbeidet i Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, forsikringsfaglig seksjon fra 1997-2002. Hun har videre bl.a. erfaring fra Justisdepartementet og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre Sorenskrivarembete. Hun er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven. Ljungmann Haugen er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo. 

Merete Smith. Foto.

Merethe Smith

Generalsekretær Advokatforeningen

Merete Smith har vært generalsekretær i Advokatforeningen siden 2003. Fra 1993-2003 arbeidet hun i Justisdepartementet i flere ulike embedsmannsstillinger. Hun har videre blant annet erfaring som advokatfullmektig i Wikborg Rein, dommerfullmektig i Asker og Bærum herredsrett og konstituert lagdommer i Borgating lagmannsrett. Smith er cand. Jur fra Universitetet i Oslo og Master of Laws fra Georgetown University med stipend fra Fulbright-programmet. Smith er også styreleder for Nationalteateret.

Randi Jørum Sulland. Foto.

Randi Jørum Sulland

Advokat i advokatfirmaet Thommessen

Randi Jørum Sulland jobber som advokat i finansregulatorisk avdeling i Thommessen. Hun bistår både norske og utenlandske finansforetak, inkludert banker, betalingsforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper og verdipapirforetak med deres regulatoriske virksomhet i Norge. I tillegg jobber hun med prosedyre innenfor et bredt spekter av bransje- og rettsområder. Randi har også erfaring som juridisk rådgiver i DNB. 

Tom Staavi. Foto.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Staavi var sentral i utgivelsen av Dine Penger fra 1991 til 2013, og blant annet ansvarlig redaktør i magasinet i mange år. Fra 2013-2015 var han økonomikommentator i VG. Staavi er utdannet diplomøkonom fra BI. 

Trond Søyland. Foto.

Trond Søyland

Advokat Eika Gruppen

Trond Søyland er advokat i Eika Gruppen. Han har tidligere bl.a vært leder av finansjuridisk enhet i Finans Norge. Søyland har videre erfaring fra DNB, Sparebankforeningen, Finansdepartementet og Justisdepartementet. Han har vært medlem i Banklovkommisjonen. Han har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo.

Trygve Bergsåker. Foto.

Trygve Bergsåker

Professor UiO

Trygve Bergsåker er professor dr. juris ved Universitetet i Oslo. Bergsåker leder Forbrukertvistutvalget og Finansklagenemnda Bank. Han har tidligere vært leder for Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester og avdelingen for personskader i Forsikringsskadenemnda. Han var videre medlem av Børsklagenemnden. Bergsåker er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, cand. jur ved Universitetet i Oslo, og han tok juridisk doktorgrad i 2008.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer