Foredagsholdere

Gå til hovedinnhold
desember

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

7. desember 09.00 – 15.30 på KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Finans Norge inviterer til et heldags seminar der du kan lære mer om kravene til gjenopprettingsplaner og praktiske erfaringer med å utarbeide dem. Målgruppe er banksjefer og ledere innenfor økonomi og risikostyring i mindre og mellomstore banker.

Med bakgrunn i erfaringene fra finanskrisen i 2008 har europeiske myndigheter besluttet at bankene må styrke sin egen evne til å overleve krevende økonomiske rammevilkår. Dette innebærer blant annet et krav om at alle banker må utarbeide en såkalt gjenopprettingsplan. En slik plan skal beskrive og dokumentere de tiltak banken på egenhånd er i stand til å iverksette for å sikre bankens overlevelse. På denne måten skal sannsynlighetene for at staten må gripe inn som ledd i krisehåndteringen reduseres. Disse reglene er nå også i ferd med å bli innført i Norge.

Det å utarbeide en slik gjenopprettingsplan for å håndtere en eventuell fremtidig krise i egen bank er et krevende og omfattende arbeid. Finans Norge har derfor satt opp et heldagskurs i hvordan slike planer kan utarbeides og hva som er kravene til planen. Her vil du møte både foredragsholdere fra Finanstilsynet som forteller om myndighetenes krav og forventninger, foredragsholdere fra banker som allerede har utarbeidet slike planer og som dermed kan dele sine erfaringer, samt relevant ekspertise fra Finans Norge på regelverkskravene til og det praktiske arbeidet med gjenopprettingsplaner.

Pris: 3750 kroner

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Foredagsholdere

May Camilla Bruun-Kallum. Foto.

May Camilla Bruun-Kallum

Seniorrådgiver Finanstilsynet

May Camilla Bruun-Kallum har vært seniorrådgiver i Finanstilsynet siden 2012 og har ansvar for regulering knyttet til gjenopprettingsplaner. Før det arbeidet hun seks år som analytiker i SpareBank 1-Gruppen. Hun er autorisert finansanalytiker (AFA), siviløkonom og statsviter.

Magne Kvaslerud. Foto.

Magne Kvaslerud

Banksjef risikostyring Sparebanken Sør

Magne Kvaslerud har hatt ansvar for risikostyring i Sparebanken Sør siden 2008. Før det hadde han ansvar for Kreditt konsern i Sparebanken Sør. Han har tidligere arbeidet i forsikring og rådgivende konsulentfirmaer.

Peder Skouen. Foto.

Peder Snorre Skouen

Risk Manager SpareBank1 SR Bank

Peder Skouen har vært Risk Manager tilknyttet markeds- og likviditetsrisiko i SpareBank 1 SR-Bank siden 2011, og han har bl.a. det operative ansvaret for utvikling og vedlikehold av konsernets gjenopprettingsplan. Han har flere års erfaring fra revisjon og rådgivning i PWC og KPMG, og han har jobbet som Finance Manager i SG Finance. Han er statsautorisert revisor, siviløkonom og NFF Renteanalytiker. 

Roar Hoff. Foto.

Roar Hoff

Divisjonsdirektør DNB

Roar Hoff er siden 2012 divisjonsdirektør med ansvar for DNB konsernets ICAAP og gjenopprettingsplan. Han er utdannet siviløkonom med Høyere Avdelings Eksamen i finans fra NHH og er autorisert finansanalytiker. Hoff har arbeidet i DNB fra 1989. Han startet som aksjeanalytiker på bank og forsikring og var i en periode også analysesjef for aksjer i DNB Fonds. I perioden 1997 -2000 fungerte han som rådgiver for konsernledelsen vedrørende oppkjøp og fusjoner samt rammevilkår. Siden ledet Hoff  Risikoanalyse konsern som blant annet utviklet DNBs modell for økonomisk kapital og de såkalte IRB-modellene for kreditt.

Are Jansrud

Analysesjef Finans Norge

Are Jansrud har vært analysesjef innenfor bank- og kapitalmarked i Finans Norge siden 2016. Han har tidligere vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i Sparebanken Hedmark, blant annet som finanssjef og økonomisjef.

Kontaktperson

  • Marielle Arvesen

    Prosjektleder

    23 28 42 96

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer