Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Gå til hovedinnhold
desember

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

7. desember 09.00 – 15.30 på KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Finans Norge inviterer til et heldags seminar der du kan lære mer om kravene til gjenopprettingsplaner og praktiske erfaringer med å utarbeide dem. Målgruppe er banksjefer og ledere innenfor økonomi og risikostyring i mindre og mellomstore banker.

Med bakgrunn i erfaringene fra finanskrisen i 2008 har europeiske myndigheter besluttet at bankene må styrke sin egen evne til å overleve krevende økonomiske rammevilkår. Dette innebærer blant annet et krav om at alle banker må utarbeide en såkalt gjenopprettingsplan. En slik plan skal beskrive og dokumentere de tiltak banken på egenhånd er i stand til å iverksette for å sikre bankens overlevelse. På denne måten skal sannsynlighetene for at staten må gripe inn som ledd i krisehåndteringen reduseres. Disse reglene er nå også i ferd med å bli innført i Norge.

Det å utarbeide en slik gjenopprettingsplan for å håndtere en eventuell fremtidig krise i egen bank er et krevende og omfattende arbeid. Finans Norge har derfor satt opp et heldagskurs i hvordan slike planer kan utarbeides og hva som er kravene til planen. Her vil du møte både foredragsholdere fra Finanstilsynet som forteller om myndighetenes krav og forventninger, foredragsholdere fra banker som allerede har utarbeidet slike planer og som dermed kan dele sine erfaringer, samt relevant ekspertise fra Finans Norge på regelverkskravene til og det praktiske arbeidet med gjenopprettingsplaner.

Pris: 3750 kroner

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Du møter

Kontaktperson

  • Marielle Arvesen

    Prosjektleder

    23 28 42 96

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer