Program

Gå til hovedinnhold
november

Fagseminar – nytt om bankregnskap og IFRS

8. november 2017, 09.00 - 15.00. KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Finans Norge inviterer til fagseminar med nyheter om bankregnskap og IFRS. Målgruppe er regnskaps- og økonomimedarbeidere i små og mellomstore banker. Kurset dekker nyheter både innenfor NGAAP og for IFRS. For IFRS er kurset tilpasset behovet for mindre og mellomstore IFRS-banker.

Pris

Pris: 2900 kroner

Kursprogram

Fagseminar – nytt om bankregnskap og IFRS

Program

09.00 – 09.30

Registrering

09.30 – 09.45

Velkommen og innledning v/Are Jansrud

09.45 – 10.05

Utvikling i norsk regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder; vedtatte og forventede endringer v/Sissel Krossøy

10.05 – 10.15

Forslag om IFRS-tilpassing for banker som følger NGAAP v/Sissel Krossøy

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 11.00

Forslag om IFRS-tilpasning for banker som følger NGAAP forts.

11.00 – 12.00

Lunsj

12.00 – 12.50

Implementering av IFRS 9, aktuelle regnskapsspørsmål v/Erik Andersen

12.50 – 13.05

Pause

13.05 – 13.50

Implementering av IFRS 9, aktuelle regnskapsspørsmål forts.

13.50 – 14.05

Pause

14.05 – 14.25

IFRS 9 – krav til nye noteopplysninger i kvartalsregnskapet og årsregnskapet v/Stig Lund

14.25 – 14.55

Ny leasingstandard, IFRS 16 v/Stig Lund

  • Gjennomgang av standarden
  • Praktiske konsekvenser for mindre/mellomstore banker

14.55 – 15.00

Avslutning