Presentasjonene

Gå til hovedinnhold
november

Bankregulatorisk fagseminar

6. november 11.30 - 15.30 i Bjørvika konferansesenter, auditoriet, Dronning Eufemias gate 6

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig risiko så vel som compliancerisiko.

To ganger i året gir sentrale medarbeidere på ulike fagområder i Finans Norge deg en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene.

Målgruppe er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, samt medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

Deltakeravgift: 1.750,-

Hold deg oppdatert - meld deg på seminaret!

Seminarprogram

Bankregulatorisk fagseminar