Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
november

Bankregulatorisk fagseminar

6. november 11.30 - 15.30 i Bjørvika konferansesenter, auditoriet, Dronning Eufemias gate 6

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig risiko så vel som compliancerisiko.

To ganger i året gir sentrale medarbeidere på ulike fagområder i Finans Norge deg en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene.

Målgruppe er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, samt medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

Deltakeravgift: 1.750,-

Hold deg oppdatert - meld deg på seminaret!

Seminarprogram

Bankregulatorisk fagseminar

Foredragsholdere

Charlotte Tvedt. Foto.

Charlotte Tvedt

Fagsjef Finans Norge

Charlotte Tvedt har vært fagsjef i juridisk enhet i Finans Norge siden 2011. Før hun begynte i Finans Norge, jobbet hun i Forbrukerombudet i 4 år bl.a. med fagområdet finansielle tjenester.

Nils Henrik Heen

Advokat Finans Norge

Nils Henrik Heen er advokat i Finans Norge. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. 

Jan Digranes

Direktør Finans Norge

Jan Digranes som er direktør for prosessområde betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge. Han er videre stedfortredende forretningsfører i Bankenes Sikringsfond. Digranes er utdannet samfunnsøkonom og har lang erfaring fra ulike lederstillinger i Finans Norge og Sparebankforeningen. 

Are Jansrud

Analysesjef Finans Norge

Are Jansrud har vært analysesjef innenfor bank- og kapitalmarked i Finans Norge siden 2016. Han har tidligere vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i Sparebanken Hedmark, blant annet som finanssjef og økonomisjef.

Kontaktperson

  • Kjersti Prestårhus

    Seniorkonsulent

    23 28 43 40

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer