Olav Lysne

Gå til hovedinnhold
Olav Lysne. Foto.

Olav Lysne

Professor ved Simulasenteret og Universitetet i Oslo

Olav Lysne er professor i informatikk ved både ved Simulasenteret og Universitetet i Oslo. Mange vil nok forbinde Olav med Lysne-utvalgene, to regjeringsoppnevnte utvalg som kartla samfunnets digitale sårbarhet og utredet behovet for digital grensekontroll i Norge. Nå starter han et nytt senter som skal sikre Norge IKT-kompetanse fremover.