Webinar arbeidsgiver: Oppdatert verktøykasse for inkludering, likestilling og mangfold

Gå til hovedinnhold

Webinar arbeidsgiver: Oppdatert verktøykasse for inkludering, likestilling og mangfold

En gjeng med mennesker. foto.

Finans Norges og Finansforbundet har oppdatert verktøykassen for å hjelpe finansbedrifter med inkluderings-, mangfolds- og likestillingsarbeidet i sin virksomhet. På dette webinaret vil din medlemsbedrift få konkrete tips til eget mangfoldsarbeid. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Webinar arbeidsgiver: Oppdatert verktøykasse for inkludering, likestilling og mangfold

Tid
30. mars 2023, 10:30 - 11:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer får mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiv@finansnorge.no

Teams-webinaret er gratis.

Gjennom verktøyene ønsker partene å øke finansnæringens evne til å tiltrekke seg, utvikle og ikke minst beholde talentfulle medarbeidere fra ulike bakgrunner og bidra til å skape en næring der alle føler seg sett, hørt og verdsatt.

I webinaret vil Finans Norges arbeidslivsavdeling v/ Frederick G. Hjertø og Mikkel Sunde Dragnes gjennomgå de nye oppdaterte verktøyene, hva de innebærer og komme med konkrete tips i mangfoldsarbeidet. I tillegg får vi med oss Christian Kongolo fra Finans4Alle, en organisasjon som jobber for en mer mangfoldig finansnæring i Norge. Han vil dele sine erfaringer og komme med tilbakemeldinger på partenes oppdaterte verktøykasse.

Det vil bli gjort opptak av webinaret som legges ut på Medlemssider arbeidsgiver (bak arbeidsgiverpålogging).

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Mikkel Sunde Dragnes

Mikkel Sunde Dragnes

Juridisk seniorrådgiver/advokatfullmektig

452 01 264 Mikkel.Sunde.Dragnes@finansnorge.no

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu