Boligkonferansen 2022

Gå til hovedinnhold

Boligkonferansen 2022

Man som holder et lite hus. Foto.
Adobe Stock_Av jirsak

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til den årlige Boligkonferansen den 18. oktober 2022 på Hotel Bristol i Oslo. 

Boligkonferansen 2022

Tid
18. oktober 2022, 10:00 - 15:00
Sted
Hotel Bristol, Oslo
Påmelding

Åpner primo september.

Hva nå for boligmarkedet?

Siden mars 2020 har boligprisene i Norge økt med over 20 prosent. Samtidig har det under pandemien vært stor omsetning i bolig- og fritidsmarkedet.

Vi spør:

  • Hvor skal boligmarkedet nå? Vil den store omsetningen vedvare?
  • Hvor høy blir styringsrenten og gjennomsnittlig utlånsrente?
  • Klarer husholdningene å bære de økte rentekostnadene og boutgiftene?
  • Hvordan har implementeringen av ny avhendingslov gått? Blir det flere eller færre konflikter?
  • Blir det lettelser eller innstramminger i utlånsforskriften fra 1. januar 2023?

Velkommen til høstens viktigste boligkonferanse!

Foreløpig bekreftede foredragsholdere:

  • Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør, Finanstilsynet
  • Lars Erik Bartnes, statssekretær, Finansdepartementet
  • Ole Christian Bech-Moen, direktør for avdeling for pengepolitikk, Norges Bank
  • Sara Midtgaard, seniorøkonom, Handelsbanken
  • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge og Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge

Et nytt og dagsaktuelt program er under utvikling, og vil bli presentert i sin helhet i begynnelsen av september. Men sett gjerne av datoen allerede nå i din kalender!

For eventuelle spørsmål om arrangementet, vennligst ta kontakt med eventavdelingen i Finans Norge på e-post: event@finansnorge.no

Vel møtt!