2022

Gå til hovedinnhold

2022

10 okt

Webinar om statsbudsjettet

Sparebankforeningen inviterer til webinar om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Vi vil både se på makrotallene i budsjettet, og hvilke endringer og konsekvenser budsjettet kan ha for banknæringen.

29 nov

Likviditetsforum 2022

Finans Norge og Spama ønsker velkommen tilbake til Likviditetsforum på Hotel Bristol! Konferansen vil ta for seg aktuelle tema innen banklikviditet som status i kredittmarkedet, pengemarkedet, digitale sentralbankpenger, bærekraft og en regulatorisk...

30 nov

Fagseminar krisehåndtering 2022

Finans Norge, i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond inviterer til fagseminar om krisehåndtering av banker i Norge. Seminaret finner sted hos Finans Norge i Hansteensgate 2, Oslo.

03 nov

Fagwebinar bærekraftig finans 2022

Finans Norge inviterer til fagwebinar der du får en grundig oppdatering på aktuelt regelverk innen bærekraftig finans. De siste årene har vi sett en rekke nye regelverk bli innført, i tillegg til innføring av bærekraftrelaterte krav i eksisterende...

24 nov

Kapitalkravseminaret 2022

Finans Norge inviterer 24. november til Kapitalkravseminaret 2022. Arrangementet retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravregelverket. Seminaret har de to siste årene samlet rundt...

04 nov

Kommunikasjonsseminaret 2022

4. november inviterer Finans Norge til vårt årlige kommunikasjonsseminar på Bjørvika konferansesenter. I en tid preget av fake news, økt cyberrisiko, usikre økonomiske tider vil vi diskutere hvordan en best kommuniserer i krisetider. I tillegg vil vi...

24 nov

Arbeidslivsdagen 2022

Finans Norge inviterer til Arbeidslivsdagen 2022 den 24.november! Arbeidslivsdagen er for alle som jobber med HR og ledelse i Finans Norges medlemsbedrifter. Dagen samler deltakere fra bank, forsikring og andre finansbedrifter. Våre medlemmer ga klare...

01 des

Pensjonskonferansen 2022

BI og Finans Norge har endelig gleden av å ønske velkommen til den årlige Pensjonskonferansen. BIs nye rektor Karen Spens kommer, og det samme gjør adm. dir. i Finans Norge Idar Kreutzer. Du vil få innsikt i makroperspektiver, siste innsikt fra Skogen...

31 okt

Sparebankdagene 2022

Sparebankforeningen inviterer til årets Sparebankdager i Kristiansand 31. oktober - 2. november. Tradisjonen tro legger vi til rette for en kombinasjon av faglig og sosialt påfyll gjennom spennende innledninger, dialog på tvers av næringen og god tid...

11 okt

Webinar for bankene om bransjenorm finansiell inkludering

Bransjenormen Finansiell inkludering trer i kraft 1.november. Det er mange kunder som ser frem til at normen skal iverksettes, og Finans Norge ønsker å bidra til at bankene er best mulig forberedt. Webinaret passer for ledere PM, compliance-ansvarlige ...

10 nov

Betalingsformidlingskonferansen 2022

I november inviterer Finans Norge til årets viktigste konferanse for alle som er interessert i digitalisering og betalingsformidling. Velkommen til Betalingsformidlingskonferansen som i år arrangeres over to dager, 10.-11. november på Quality Hotel Exp...

27 okt

Juskonferansen 2022

Finans Norge inviterer 27.-28. oktober til den årlige Juskonferansen som i år arrangeres på Quality Hotell Expo på Fornebu.  Målgruppen er jurister, advokater, complianceansvarlige og andre som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen.

17 nov

Hvitvaskingskonferansen 2022

Velkommen til årets Hvitvaskingskonferanse, som i år arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 17. til 18. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge.

18 okt

Boligkonferansen 2022

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til den årlige Boligkonferansen den 18. oktober 2022 på Hotel Bristol i Oslo.