2022

Gå til hovedinnhold

2022

19 mai

Finans Norge presenterer Kompetansesjekken 2022

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov i dag. Hvilken kompetanse er det arbeidsgiverne etterspør, og hvordan kan dette behovet dekkes? Hvordan kan du som arbeidstaker gjøre deg attraktiv for arbeidsgiverne i finans? Den 19. ma...

16 jun

Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2022

Den 16. juni inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Under dagen vil du bl.a. få høre innlegg fra Finanstilsynet, Utenriksdepartementet, Enheten for...

19 mai

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til et nytt fagseminar og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men...

08 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2022

Det er høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig...

21 jun

Finansnæringens dag 2022: Et skjebnefellesskap

Store utfordringer krever samarbeid! Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på...