Complianceseminaret 2021

Gå til hovedinnhold

Complianceseminaret 2021

Complianceseminaret 2021

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Complianceseminaret 2021,  som også i år arrangeres digitalt. Om vi ikke kan møtes fysisk, har vi fortsatt et ønske om å tilrettelegge for oppdatering og erfaringsdeling for alle dere som jobber med compliance. Seminaret arrangeres som et webinar over to dager fra 23. til 24. september.

Complianceseminaret 2021

Tid
23. september 2021, 10:00 - 24. september 2021, 14:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Meld deg på her! (Spama.no)

Deltakerpris 2 dager: 3600 kr.

Program

Vi arbeider i disse dager med å ferdigstille et spennende og dagsaktuelt program, som vil bli publisert i sin helhet rett over sommerferien.
Webinaret vil dekke sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak. Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk. Programmet vil bl.a. inneholde følgende temaer:

 • Innledningsforedrag ved Idar Kreutzer Adm. direktør i Finans Norge
 • Nytt fra Finanstilsynet rettet inn mot compliance
 • Nye retningslinjer – utøvelse av compliancefunksjonen under MiFID I
 • Nye forskrifter til hvitvaskingsloven
 • Ny finansavtalelov- forholdet til hvitvaskingsregelverket
 • Schrems II - reviderte retningslinjer
 • «Alt henger sammen» - hvordan forholde oss til konkurrerende regelverk?
 • Compliancerollen i praksis
 • Nye regler om bærekraft – betydningen for compliance
 • Verdipapirmarked og compliance  

  NB. Vi tar høyde for eventuelle endringer i programmet.

 

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Webinaret kan også være relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

 

Praktisk gjennomføring

Webinaret går over to dager fra kl. 10-14 begge dager. Lenke til den daglige live-streamen vil bli sendt ut dagen i forkant til alle deltakere. Påmeldingen er nå åpen, og du er velkommen til å melde deg på.

 

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål om fagprogrammet kan rettes til juridisk fagsjef Liv Tove Bakken i Finans Norge på tlf.: 418 53 836. e-post: liv.tove.bakken@finansnorge.no

Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til kurskoordinator Inger Marie Buraas i Spama på e-post: inger.marie.buraas@spama.no

 

Vel møtt til webinar i september!