Webinar om bærekraftsrapportering

Gå til hovedinnhold

Webinar om bærekraftsrapportering

Finans Norge inviterer til webinar om bærekraftsrapportering tirsdag 8. desember kl. 10-12.  Bærekraftsrapportering er et område som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, og forventningene til å rapportere på ikke-finansielle forhold har økt både for finansielle og ikke-finansielle foretak. Det er også en rekke regelverksinitativ på området, både i EU-regi og på internasjonalt nivå. Dette vil legge føringer for hva norske aktører må rapportere fremover. 

Webinar om bærekraftrapportering

Webinar om bærekraftsrapportering

Tid
8. desember 2020, 10:00 - 12:00
Sted
Digitalt arrangement
Påmelding

Meld deg på her!

Deltakeravgift: 695 kr.

Lenke til live-streamen vil bli sendt ut til alle deltakere dagen i forkant av webinaret. For de som ev. ikke har mulighet å følge sendingen denne dagen, vil vi legge opptaket tilgjengelig for alle påmeldte i en kortere periode i etterkant av webinaret. Mer informasjon om dette vil bli tilsendt per epost.

Om webinaret

I webinaret vil nasjonale og internasjonale eksperter innenfor bærekraftsrapportering gi en oversikt og status for det internasjonale arbeidet med standarder for bærekraftsrapportering. I tillegg vil foredragsholderne gi noen tips til hvordan norske aktører best kan forberede seg på de økte forventningene til rapportering på bærekraftsområdet.

I slutten av webinaret lanserer Finans Norge sin del 2 av veilederen for klimarisikorapportering, som vil inneholde mer konkrete anbefalinger for hvordan finansaktører kan rapportere på klimarisiko.

Program

10.05 - 10.30  Non-Financial Reporting – Status and visions 
v/Simon Messenger, SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

10.30 - 10.50  Bærekraft på børs – får kapitalmarkedene informasjonen de trenger?
v/Maria Gjølberg, The Governance Group

10.50 - 11.10   Bærekraftsrapportering i Norge – Status og fremtidige krav
v/Kjersti Okstad Kirkeby, Finanstilsynet

11.10 - 11.35    Bærekraftsrapportering i praksis - To finansmarkedsaktører forteller om sine erfaringer.
v/Bente Sverdrup, Gjensidige samt Karoline Bakka Hjertø, Sparebank 1 Østlandet

11.35 - 12.00  Lansering av del 2 av Finans Norges veileder for klimarisikorapportering
v/Finans Norge

NB. Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

 

For eventuelle spørsmål rundt påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Hanne Berntsen på e-post: hanne.berntsen@finansnorge.no

 

Vel møtt!