Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Gå til hovedinnhold

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Finans Norge inviterer 12. november til seminar om sentrale endringer i kapitalkravsregelverket. Endringstakten er fortsatt stor på dette feltet, og vi har satt sammen et faglig interessant program. Seminaret retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravsregelverket. Fjorårets konferanse samlet 150 deltakere.

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Tid
12. november 2019, 10:00 - 15:00
Sted
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Påmelding

Åpnes senere

Pris: 3100 kroner

På konferansen får vi bl.a. innlegg fra Ann Viljugrein, avdelingsdirektør Finanstilsynet om videre utvikling i kapitalkravsregelverket. Vi får videre innlegg om:

  • Hvordan blir Basel IV, nye Basel-standarder for risikovektig?
  • Markedseffekter av EØS-tilpasning av kapitalkravene
  • Verdipapirisering