Fagseminar om ny hvitvaskingslov

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagseminar om ny hvitvaskingslov

I mai 2018 ble den nye hvitvaskingsloven vedtatt. Loven innebærer til dels nye og strengere krav til rapporteringspliktiges tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Finans Norge inviterer 10. januar til et fagseminar som vil ta for seg de mest sentrale lovendringene. Forrige kurs 13. september ble fullbooket med 140 deltakere og ventelister.

Hvitvaskingslov

Fagseminar om ny hvitvaskingslov

Tid
10. januar 2019, 09:30 - 15:15
Sted
Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo
Påmelding

Meld deg på her!

Deltakeravgift: 2950 kr.

Vi vil se nærmere på en del praktiske spørsmål knyttet til etterlevelse av lovens krav. 

Seminaret vil bl.a. omhandle følgende tema:

  • De viktigste endringene i ny lov, herunder innføring av nytt sanksjonsregime.
  • Hvitvasking som operasjonell risiko.
  • Kravet til virksomhets innrettet risikovurdering og rutiner.
  • Reelle rettighetshavere - rapport “Direkte og indirekte eiere”.
  • Kundekontroll - etablering av kundeforhold til utledninger som har fått opphold i Norge.
  • Vilkår for utstedelse av BankID.
  • Finans Norges Q&A dokument – ofte stilte spørsmål.