Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Gå til hovedinnhold

Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Finans Norge, i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond, inviterer til fagseminar om krisehåndtering i Norge under det nye krisehåndteringsregelverket. Heldagsseminaret finner sted 12. september 2019 på Felix konferansesenter i Oslo.

Foto@Gajus

Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Tid
12. september 2019, 09:00 - 15:30
Sted
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 Oslo
Påmelding

Meld deg på her!

Deltakeravgift: 3300 kr

Om programmet

Som deltager vil du få en grundig gjennomgang av krisehåndteringsregelverket og de ulike institusjonenes roller og oppgaver. Det legges vekt på å illustrere forskjeller og likheter mellom krisehåndtering under det nye og gamle regelverket og å poengtere viktige vurderinger som bankene må gjennomføre i forbindelse med eget krisehåndteringsarbeid. Visedirektøren for den danske krisehåndteringsmyndigheten (Finansiel Stabilitet), Jens Verner Andersen, vil i tillegg gjennomgå erfaringer man gjorde i Danmark i forbindelse med finanskrisen og hvordan man nå har organisert det danske regelverket og prosessen rundt krisehåndtering.

 

Program: 

Registrering og kaffe fra klokken 08:30.

Ordstyrer: Joar Johnsen, Finans Norge. 

09:00 – 10:35:

 • Innledning
 • Beredskapsfasen – planverk, roller og krisehåndtering vs. ordinær avvikling, Finanstilsynet
 • Krisetiltaksplaner og fastsettelse av MREL, Finanstilsynet
 • Finanstilsynets tidligtiltak – tilsynsmessige virkemidler, herunder tidlig inngripen, Finanstilsynet

10:35 – 11:00:

 • Pause

11:00 – 12:00:

 • Krisehåndtering i Danmark – erfaringer, gjeldende regelverk og tanker om fremtidig regelverk, Jens Verner Andersen, Vicedirektør, Finansiel Stabilitet

12:00 – 13:00:

 • Lunsj

13:00 – 14:10:

 • Bankenes sikringsfonds mulighet til alternative tiltak. Tor Runshaug Foss, juridisk direktør, og Stig Arve Malmedal, senior analytiker, begge fra Bankens sikringsfond
 • Krisehåndtering i praksis, Finanstilsynet

14:10 – 14:30:

 • Pause

14:30 – 15:30:

 • Likviditet og finansiering av banker under krisehåndtering, Torbjørn Hægeland, direktør for Finansiell stabilitet, Norges Bank
 • Praktiske forhold og formaliteter – spørsmål og svar

15:30 – 15:35:

 • Avslutning

Send gjerne inn spørsmål til punktene i programmet i forkant av seminaret til e-post joar.johnsen@finansnorge.no.

 

For spørsmål om påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Kjersti Prestårhus på telefon: 922 81 328 eller på epost: kjersti.prestarhus@finansnorge.no

For spørsmål om faglig innhold, vennligst ta kontakt med Joar Johnsen på epost: joar.johnsen@finansnorge.no