2019

Gå til hovedinnhold

2019

12 nov

Finans Norge kapitalkravseminar 2019

Finans Norge inviterer 12. november til seminar om sentrale endringer i kapitalkravsregelverket. Endringstakten er fortsatt stor på dette feltet, og vi har satt sammen et faglig interessant program. Seminaret retter seg mot banksjefer og fagspesialiste...

26 nov

Likviditetsforum 2019

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. 26. november inviterer Finans...

16 okt

Utrederseminar

Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til utrederseminar 16-17. oktober. Dette er et seminar som arrangeres annethvert år og går over 2 dager. Utrederseminaret er et bransjeinternt seminar og er forbeholdt utredere, saksbehandlere, konsulenter og...

05 nov

Fagseminar om bankregnskap og regulatoriske emner

5. november inviterer Finans Norge til et nytt Fagseminar om bankregnskap og regulatoriske emner. Kurset vil inneholde en oppdatering på relevante endringer i IFRS-regelverket, samt på de mest relevante regulatoriske emner.

18 sep

Frokostmøte - Verktøykasse for inkludering

Mange bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter slutter helhjertet opp om mål for mangfold og et inkluderende arbeidsliv. Men hva har vi i verktøykassa?

16 okt

Utrederseminar

16. og 17. oktober 2019 arrangerers det utrederseminar i regi av Finans Norge Forsikringsdrift på Radisson Blu Airport Hotel. 

17 okt

Bærekraftkonferansen 2019

Sett av datoen for årets viktigste konferanse - Finans Norges årlige Bærekraftkonferanse, som i år går av stabelen den 17. oktober på anerkjente Edderkoppen Scene på Scandic Hotel St. Olavs plass.

15 okt

Boligkonferansen 2019

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til boligkonferanse 15. oktober 2019 på Hotel Bristol i Oslo. Konferansen har de siste to årene samlet over 200 deltakere.

24 okt

Juskonferansen 2019

Finans Norge inviterer 24.-25. oktober 2019 til den årlige Juskonferansen på Voksenåsen Hotell.  Målgruppen er jurister, advokater, complianceansvarlige og andre som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen. 

04 des

Pensjonskonferansen 2019

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 4. desember. Konferansen i 2018 samlet rundt 170 deltakere. Sett av datoen, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon senere.

14 nov

Betalingsformidlings-konferansen 2019

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse er en viktig møteplass for de som jobber med betalingsformidling. Konferansen i 2018 samlet rundt 300 deltakere og omhandlet digitalisering, fintech, internasjonalisering, mobilbetaling, betaling i...

04 nov

Sparebankdagene 2019

Sparebankforeningen, SpareBank 1 Alliansen, Eika Alliansen og Samarbeidende Sparebanker inviterer til årets Sparebankdager. Den 4. - 6. november er du velkommen til årets viktigste møteplass for sparebanknæringen. Tirsdag 5. november holdes...

19 nov

Hvitvaskingskonferansen 2019

Tid og sted for årets hvitvaskingskonferanse er nå klart, og det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 19. til 20. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge.

24 sep

Complianceseminaret 2019

Finans Norge og SPAMA inviterer til sitt årlige complianceseminar 24. til 25. september, som i år arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Målgruppen er alle som arbeider med compliance i bank.

25 sep

Arbeidsrettsseminar for medlemsbedrifter

Ønsker du en praktisk juridisk vinkling på tema som sykefravær, midlertidig ansettelse og oppfølging av ansatte som ikke presterer? Finans Norges arbeidsrettsadvokater gir råd og innspill til hvordan du som arbeidsgiver håndterer dette. Du møter også e...

17 sep

Arbeidsmiljøkurs for Finans Norges medlemsbedrifter

Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til grunnkurs i arbeidsmiljø for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. Årets andre arbeidsmiljø kurs holdes 17. og 18.september 2019.